இந்த இலையை கண்டால் விடாதீர்கள்!! இதில் அவ்வளவு பவர் இரவு நின்னும் பேசும்!!

வீடியோ

ஊமத்தங்காய் மற்றும் ஊமத்தம் பூ உங்களுக்கு நினைவு இருக்கின்றதா?மேலும் இதில் அனைத்து வகையான மருத்துவ குணங்களும் இருக்கின்றது. குறிப்பாக ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் மிகவும் உபயோகமாக உள்ளது. இந்த இலையை எங்கு கண்டாலும் நீங்கள் விட்டு வைக்கா தீர்கள். இ ரவில் நின்று பேசும் அந்த அளவுக்கு பவருடைய இலை தான். இந்த ஊமத்தங்காய் இலை கிராமங்களில் மக்கள் போகும் வழியில் அதிகமாக காணப்படும் அதுமட்டுமின்றி தெருவோரம் போன்ற பல இடங்களில் இது காணப்படும் ஆனால் இதன் பயன்கள் நமக்கு அவ்வளவா தெரிவதில்லை.

காரணம் நம் நாட்டில் அதிக அளவு மூலிகைகள் நம் பக்கத்தில் இருக்கும் ஆனால் நம் அதை கண்டுகொள்ளவில்லை என்பதுதான் உண்மை. இந்த காயை இனிமேல் எங்கு கண்டாலும் விடாதீர்கள் அந்த அளவுக்கு தவறான காய் மற்றும் இலையும் பவர். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வீடியோ மூலம் இந்த ஊம்மத்தங்காய நீங்க பயன்படுத்துவதால் இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமையும். அது மட்டும் இன்றி இதனை ஒருமுறை ட்ரை செய்தீர்கள் என்ற மறுபரை அடிக்கடிக்க நீங்களே பயன்படுத்துவீர்கள்.

இதோ அந்த வீடியோ!