தினமும் அ ழுக் கு வேட்டி சட்டையுடன் வங்கிக்கு வந்த கோடீஸ்வரன்… அ திர் ச் சி தரும் தகவல் இதோ…!!

வீடியோ

ஒரு வங்கியில் இரண்டு மாதத்திற்கு முன் ஒரு மு திய வர் வருவார் அவருக்கு 60 வயது இருக்கும். ஆனால் அவர் அ ழுக் கு வேட்டி சட்டையுடன் தினமும் வங்கிக்கு வந்த கோடீஸ்வரன். காரணம் என்ன தெரியுமா தெரிந்தால் அ திர் ச்சி யாகி டுவீங் கள்.

இதோ வீடியோவை பாருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும்.