பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் க ர்ப்ப த்தை க லை த்தி டு ம் ஆ பத் தா ன உணவுகள் இதோ…!!

வீடியோ

பொதுவாக திருமணம் ஆன பெண்களுக்கு தாய்மை என்பது ஒரு வரம். கர்ப்பம் என்பது ஒரு பெண்ணுக்கு சாதாரணமான விஷயமமல்ல. அதேபோல் அவள் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுப்பது மறு பி றவி. என்றே சொல்லாம். க ர்ப் பமா ன பெண்கள் க ர்ப் ப காலத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.  அதும் உணவு விஷயத்தில் மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும்.

கர்ப்ப காலத்தில் பெண்கள் இந்த மாதிரியான உணவுகளை சாப்பிடுவதால் கர்ப்பம் களைய அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. எந்த உணவுகளை க ர்ப்ப மாக இருக்கும் நேரத்தில் சாப்பிடக் கூடாது என்று இந்த வீடியோவை பார்த்து தெரிந்துக்கொள்ளுங்க..

இதோ வீடியோ…