இந்த செடியை எங்கு பார்த்தாலும் விடாதீங்க… எருக்கன் இலையில் இவ்வளவு மருத்துவ குணங்கள் இருக்கா? இந்த செடி உங்க ஊரில் இருக்கா அப்பிடீன்னா இத படியுங்கள்… உங்களுக்கே புரியும்…!!

ஹெல்த்

சாலை ஓரங்களில் நாம் பார்க்கும் இடத்தில் பல செடிகள் வளர்ந்து கிடக்கும் ஆனால் அந்த செடிகளில் இருக்கும் மருத்துவ குணங்கள் நமக்கு தெரியாது. அந்த வகையில் ரோட்டோரத்தில் பராமரிப்பு இ ல்லா த இடங்களில் எருக்கன் செடி வளர்ந்து இருக்கும். அதுமட்டுமின்றி அந்த செடி தண்ணீரே இ ல்லா மல்  12 ஆண்டுகள் வளர முடியும். வெயில், மழை என எதுக்கும் அச ராமல் இது வளரும்.

மேலும் பொதுவாக எருக்கன் செடியின் நன்மைகள் நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும். பா ம்பு க டித் தவர் களு க்கு எருக்கன் இலைகளை அரைத்து இரு சின்ன உருண்டை களாக சாப்பிடக் கொடுக்கலாம். இதனால் பாம்பு க டியி ன் வ லி கு றைவ தோடு வி சம் பர வும் வே கமும் கட்டுப்படும்.  இதேபோல் ஆண், பெண் உடலில் வரும் பு ண், பரு, சொ றி ஆகியவற்றுக்கும் எருக்கன் செடி பூவை எடுத்து நன்கு வெயிலில் கா ய வைத்து தூ ளாக்கி இதை நாட்டு கருப்பட்டியோடு சேர்த்து தினமும் இரண்டு வேளை சாப்பிட்டு வந்தால் அந்த நோ ய்கள் குணமாகும்.

அதேபோல் குழந்தைகளின் வ யிறு வ லி, கி றுமித் தொ ல்லை, ப சியி ன்மை போக்கவும் 5 சொட்டு வரை எருக்கன் செடி இலை சாறு குடித்தால் குணமாகும். இதேபோல் தே ள் க டிக்கும் எருக்கை இலை சாறை குடிக்கலாம். கூடவே தே ள் க டித்த இடத்தில் எருக்கம் இலையை கச க்கி  அந்த இடத்தில் வைக்கலாம்.  இதனால் வ லி குறையும். கூடவே விச மும் இறங்கும்.

மேலும் இதேபோல் மூட்டுவ லி, கு திகால் வ லி போக்க எருக்கன் இலை பயன்படுகிறது. இந்தஎருக்கன் செடியை  எங்கு பார்த்தாலும்  விடாதீர்கள். மருந்தாக்கி விடுங்கள் நம் கண்முன்னே கிடக்கும் இந்த மூலிகையை இனி தவற விட வேண்டாம்…