தனது கணவர் இ ல்லா மல் நடிகை மீனா எடுத்த அ திர டி முடிவு… அவரது இந்த அவசர முடிவைக் கேட்டு அ திர்ச் சியான ரசிகர்கள்…!!

சினிமா வைரல் வீடியோ

தமிழ் சினிமாவில் குழந்தை நட்சித்திரமாக அறிமுகமாகி அதன் பின் முன்னணி நடிகர்களுடன் சேர்ந்து நடித்து தற்போது முன்னணி நடிகையாக உள்ளார். மேலும் இவர் தற்போது உடல் உ றுப்பு களை தா னம் செய்வது குறித்து அறிவிப்பை சமூக ஊடகத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

மேலும் இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைத்தளத்தில் கூறியதாவது உ யிரை க் கா ப்பாற் றுவதை விட பெரிய நன்மை எதுவும் இல்லை. உ றுப்பு தா னம் என்பது உ யிரை க் காப்பாற்றும் உ ன்னத மான ஒன்று. இது ஒரு வரம், நீண்ட நாள் நோ யுட ன் போ ரா டும் பலருக்கு இது இரண்டாவது வாய்ப்பு.

நான் த னிப்ப ட்ட முறையில் அதை சந்தித்தேன். ஒரு நன்கொடையாளர் எனது ம றை ந்த கணவர் சா கருக்கு கிடைத்திருந்தால், எனது வாழ்க்கை மாற்றியமைக்கப்பட்டிருக்கும். அவர் ஆசிர்வதிப்பவராக இருந்திருப்பார்.

ஒரு நன்கொடையாளர் 8 உ யிர்க ளைக் கா ப்பா ற்ற முடியும். உடல் உ றுப்பு தா னத் தின் முக்கியத்துவத்தை அனைவரும் புரிந்து கொள்வார்கள் என நம்புகிறேன். இது நன்கொடையாளர்கள் மற்றும் பெறுநர்கள் மற்றும் மருத்துவர்களுக்கு இடையில் மட்டுமல்ல. இது குடும்பம், நண்பர்கள், சக ஊ ழிய ர்கள் என பெரிதும் பா திக் கிறது.

இன்று எனது உ டல் உ றுப்பு களை தா னம் செய்வதாக உறுதிமொழி எடுத்துக் கொண்டேன். உங்கள் பாரம்பரியத்தை வாழ வைப்பதற்கான சிறந்த வழி என்று பதிவு செய்துள்ளார்.