இது ஒரு உண்மை ச ம்ப வம்… ரோட்டில் உருளைகிழங்கு விற்கப்படுவதை பார்த்து ச ந்தே கம் அ டைந் த போ லீசா ருக்கு உண்மையான காரணம் தெரிந்து அ திர்ச் சிய டைந் தனர்…!!

வீடியோ

ரோட்டுக்கு மேல் உருளைக்கிழங்கு இருப்பதை பார்த்து பொலிஷ்க்கு ச ந்தே கம் வந்தது. இந்த சம்பவம் பெல்சி என்ற இடத்தில் நடந்துள்ளது. சாதரணமாக 10, 15 ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகிற உருளைக்கிழங்கு திடீரென 40 ரூபாய்க்கு விறக்கபட்டது.

ஆசியா மார்க்கெட்டில் போலியான உருளைக்கிழங்கை விற்கிறார்கள் என்று தெரிய வந்துள்ளது.. மேலும் இந்த தகவல் குறித்து தெளிவாக தெரிந்துக்கொள்ள இந்த வீடியோவை பாருங்க..

வீடியோ இதோ…