யானை 11 மணிநேரம் பை த்தி யம் பிடித்தது போல தோண்டிக்கொண்டு இருந்தது… ஆனால் உண்மையான காரணம் தெரிந்ததும் ஊர் மக்கள் அ திர் ச்சி யடை ந்த னர்…!!

வீடியோ

ஒரு யானை 11 மணி நேரம் மண்ணையே தோண்டிக் கொண்டிருந்தது. இந்த உலகத்தில் தாயோட அன்புக்கு நிகரான ஒன்று எதுவுமே இல்லை. பிள்ளைகளோடு அன்பு தாய்க்கு அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் தாயோட அன்பை வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது.

இந்த விஷயம் வெறும் மனிதர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது. எல்லா உயிரினங்களும் அப்படித் தான். யானைகள் எப்போவுமே கூட்டமாக தான் போகும். அதுமட்டுமின்றி ஒரு யானைக்கு ஏதாவது ஆபத்து என்றால் மீதி யானைகள் எல்லாமே சேர்ந்து நின்னு காப்பாற்றும்.

தாய் யானை தன்னுடைய குட்டியை கண்ணுக்குள்ள வைத்து பாதுகாக்கும். மேலும் இந்த வீடியோவை முழுசா பாருங்க.. வீடியோ இதோ…