ரோட்டில் வி ழுந் து கி டந்த கர்பிணி பெண்ணிடம் தி ருந ங்கை செய்ததை பாருங்க… ஆ ச்ச ரிய ப்ப டுவீ ங்க…!!

வீடியோ

இப்போ இருக்கும் காலகட்டத்தில் மனிதாவிமானம் அப்படினா நிறைய பேருக்கு தெரிவதே இல்லை. அந்த அளவுக்கு காலம் மாறி போச்சு ரோட்டில் ஒருத்தர் உயிருக்கு போ ராடிக் கொண்டிருந்தா கூட அவங்கள நாம் ஏன் போய் தொடணும் அதன் பின் போலீஸ் கேஷ் ஆகிடும்.

அப்படினு கடந்து போற காலம் இது இப்படி இருக்கும் காலத்தில் ஒரு திருநங்கை நெகிழ்ச்சியான ச ம்ப வம் ஒன்று செய்திருக்கிறார். அந்த திருநங்கை என்ன செய்தார் என்று இந்த வீடியோவை பாருங்க..

வீடியோ இதோ..